dimecres, 14 de maig de 2008

todosconelsahara

Entra en ' www.todosconelsahara.com
i signa el manifet si el pareix correcte '

Amb un simple clik,pots contribuir a la solució del
conflicte Saharauí al menys,val la pena intertar-ho